DOS Afhandlingsdatabase

Titel på arbejdetImproving implant fixation with bisphosphonates
NavnThomas Jakobsen
Årstal2019
Afdeling / StedOrtopædisk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital samt Ortopædisk Afd. Aalborg Universitetshospital
UniversitetAarhus Universitet
Subspeciale
  • Basic Science
Abstract / Summary

I Danmark laves der årligt mere end 9000 kunstige hofter. Holdbarheden af en hofteprotese afhænger bl.a. af en sikker tidligt fiksation til knoglen. Metoder som forbedrer den tidlige fiksation af en hofteprotese har potential til at øge protesens levetid og dermed reducere risikoen for en re-operation.

Aktuelle afhandling har i experimentelle studier undersøgt om medicin, der hæmmer knoglenedbrydning, har potentiale til at øge fiksationen af en experimentel hofteprotese.

Specifikt er der blevet undersøgt om lokal behandling med bisfosfonater, som hæmmer knoglenedbrydning, kan øge fiksationen af experimentelle implatater i 4 forskellige dyremodeller:

1. Knogle compaction er en kirurgisk teknik, som skaber en zone af tæt pakket knogle omkring en protese. Denne afhandling har vist, at lokal behandling med bisfosfonater kan øge den mekaniske fiksation af et implant indsat med knogle compaction. Endvidere kan bisfosfonater øge mængden af knogle omkring implantatet.
2. Knogle graft bruges hvis der lokalt ikke er nok knogle til at kunne bære en kunstig hofte. I aktuelle afhandling har lokal behandling vist at den anvendte dosis af bisfosfonater er vigtig, når knogle graft behandles. Hvis dosis er for høj vil det hæmme knoglenydannelse. Omvendt vil en korrekt dosis kunne stimulere knoglenydannelse og øge fiksationen af en protese.
3. Implantoverfladen kan bruges som transportmiddel for bisfosfonater. I forskellige studier er en overflade bestående af mælkesyre blevet testet. Overfladen opløses med tiden og bisfosfonat frigives. Studierne har vist at dette kan øge mængden af knogle omkring implantaterne of dermed øge deres fiksation.
4. Ustabile implantater vil ikke blive fikseret i kroppen. Initial stabil mekanisk fiksation af en protese er nødvendig for at ny knogle kan vokse ind i proteseoverfladen. Knoglen omkring en ustabil protese vil med tiden blive opløst og protesen vil gå løs. I aktuelle afhandling er en model af en ustabil protese udviklet. I denne model er det undersøgt om lokal behandling med bisfosfonat kan hæmme knoglenedbrydning. Det blev fundet, at bisfosfonat kunne hæmme knoglenedbrydning, men ikke forhindre det.

Aktuelle handling danner et solidt experimentelt grundlag for at gå videre og teste lokal behandling med bisfosfonater under kliniske omstændigheder.

Resultaterne fra denne afhandling har potentielle til at øge levetiden af kunstige hofteproteser og dermed komme fremtidige patienter til gavn.

Andre oplysninger

Download afhandling