The Bone and Joint Decade 2010-2020 Benny Dahl

Bevægeapparatets Årti 2010 – 2020 er en fortsættelse af samarbejdet med The Bone and Joint Decade etableret i januar 2000 i WHO´s hovedkvarter i Geneve. I perioden 2000 til 2010 har der været afholdt et antal symposier med tværfaglig repræsentation med fokus på en lang række muskuloskeletale lidelser som f.eks. osteoartrose, hoftenære femurfrakturer, idrætsmedicin og rehabilitering. I Danmark har en række initiativer været iværksat i 2013 i et samarbejde mellem Dansk Militærmedicinsk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab, og Danske Fysioterapeuter. Bl.a. har der været afholdt symposium om traumatiske underekstremitetsamputationer i november 2013 på Bispebjerg Hospital. Det internationale møde i Joint and Bone Decade afholdtes i Rio de Janeiro i juli 2013, men uden dansk deltagelse på grund af økonomiske hensyn. Det afholdtes forretningsudvalgsmøde 30. juni 2014, og Benny Dahl blev valgt som menigt forretningsudvalgsmedlem. Der var enighed om at et øget fokus på rygsygdomme vil være relevant, herunder:

·         at få rygsygdomme på den politiske dagsorden

·         at markere vigtigheden af en tværfaglig indsats

·         at markere regionale forskelle i behandling

·         at markere sociale/økonomiske aspekter

·         samt at inddrage patientperspektiv

Næste møde i forretningsudvalget planlægges afholdt i efteråret 2014, og om muligt vil et eller flere medlemmer af forretningsudvalget deltage i den internationale Bone and Joint kongres i London 12. og 13. oktober 2014. En dansk repræsentation ved dette møde afhænger dog af muligheden for økonomisk støtte.