Rapport 2017 EFORT – EBOT eksaminatorer Bjarne Møller-Madsen

Bjarne Møller Madsen, overlæge,

EBOT eksamen afholdes uændret én gang om året. Eksamen består af to sektioner. Den ene er en skriftlig eksamination som typisk forløber i juni måned. Denne eksamen består af 100 MCQ`s og er webbaseret. Denne prøve skal bestås inden der kan gives adgang til den mundtlige eksamen som forløber i oktober over en weekend. Dette år i Lissabon, Portugal. Eksamination består af fem 30 minutters sessioner. Sessionerne dækker overekstremiteten, underekstremiteten, rygsøjlen, børneortopædi samt en session som dækker biomekanik, basal statistik og outcome based medicine. Antal deltagere er begrænset. Antal af ansøgere er fortsat stigende. Ansøgerne skal være speciallæger i ortopædi og EU borgere eller borgere i Norge, Schweiz, Kroatien, Israel eller Tyrkiet. Anbefaling fra ledende overlæge er ligeledes påkrævet.

Grundet stigende antal tilmeldinger ønskes der oprettet flere centre i EU hvor den afsluttende mundtlige eksamen kan forløbe. Videre arbejdes der på at tilbyde en del af eksamen på flere forskellige sprog. Ud over eksamination på engelsk har der således været en eksamination på spansk med succesfuldt udkomme. Aktuelle eksaminer evaluerer alene eksaminandens teoretiske viden. Aktuelt undersøges mulighederne for også at kunne tilbyde en evaluering af eksaminandens praktiske færdigheder. Eksamensformand er en portugisisk kollega Prof Dr Jorge Mineiro M.D., Ph.D, FRCSEd. EFORT er undervejs med et forslag til et fælles europæisk core curriculum for den ortopædkirurgiske uddannelse i EU.

Rapport 2016 EFORT – EBOT eksaminatorer Bjarne Møller-Madsen

EBOT eksamen afholdes én gang om året. Eksamen består af to sektioner. Den ene er en skriftlig eksamination, som i år forløb i april måned. Denne eksamen består af 100 MCQ`s og er webbaseret. Den anden sektion er mundtlig og forløber i år den 1. og 2. oktober i Lisabon, Portugal. Denne eksamination består af fem 30 minutters sessioner. Sessionerne dækker overekstremiteten, underekstremiteten, rygsøjlen, børneortopædi samt en session, som dækker biomekanik, basal statistik og outcome based medicine. Antal deltagere er begrænset til 110. Ansøgerne skal være speciallæger i ortopædi og EU borgere eller borgere i Norge, Schweiz, Kroatien, Israel eller Tyrkiet.

Grundet stigende antal tilmeldinger ønskes der oprettet flere centre i EU, hvor den afsluttende mundtlige eksamen kan forløbe. Videre arbejdes der på at tilbyde en del af eksamenen på flere forskellige sprog. Aktuelle eksaminer evaluerer alene eksaminandens teoretiske viden. Gennem det sidste år er der blevet arbejdet på også at kunne tilbyde en evaluering af eksaminandens praktiske færdigheder. Dette arbejde er ikke fuldendt. Eksamensformand er uændret en portugisisk kollega Prof Dr. Jorge Mineiro M.D., Ph.D, FRCSEd.

Rapport 2015 EFORT – EBOT eksaminatorer Bjarne Møller-Madsen

European Board of Orthopaedics and Traumamtology, EBOT
EBOT Exam

EBOT eksamen afholdes een gang om året. Eksamen består af to sektioner. Den ene er en skriftlig eksamination som typisk forløber i juni måned. Denne eksamen består af 100 MCQ`s og er webbaseret. Den anden sektion er mundtlig og forløber i år fra den 2. til den 4. oktober i Rotterdam, Holland. Denne eksamination består af fem 30 minutters sessioner. Sessionerne dækker overekstremiteten, underekstremiteten, rygsøjlen, børneortopædi samt en session som dækker biomekanik, basal statistik og outcome based medicine. Antal deltagere er begrænset til 110 mod sidste års 80 eksaminander. Ansøgerne skal være speciallæger i ortopædi og EU borgere eller borgere i Norge, Schweiz, Kroatien, Israel eller Tyrkiet.

Grundet stigende antal tilmeldinger ønskes der oprettet flere centre i EU hvor den afsluttende mundtlige eksamen kan forløbe. Videre arbejdes der på at tilbyde en del af eksamen på flere forskellige sprog. Aktuelle eksaminer evaluerer alene eksaminandens teoretiske viden. Aktuelt undersøges mulighederne for også at kunne tilbyde en evaluering af eksaminandens praktiske færdigheder. Eksamensformand er en portugisisk kollega Prof Dr Jorge Mineiro M.D., Ph.D, FRCSEd.

Med venlig hilsen

B Møller-Madsen

Rapport 2014 EFORT – EBOT eksaminatorer Bjarne Møller-Madsen

EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumatology) eksamen afholdes en gang om året. Eksamen består af to sektioner. Den ene er en skriftlig eksamination, som typisk forløber i juni måned. Denne eksamen består af 100 MCQ`s og er webbaseret. Den anden sektion er mundtlig og forløber typisk i oktober over en weekend. Denne eksamination består af fem 30 minutters sessioner. Sessionerne dækker overekstremiteten, underekstremiteten, rygsøjlen, børneortopædi samt en session, som dækker biomekanik, basal statistik og ”outcome based medicine”. Antal deltagere er begrænset til 80 deltagere. Dette års mundtlige eksamen foregår på et hospital i Wien.

Antallet af ansøgere er stigende. Ansøgerne skal være speciallæger i ortopædi og EU borgere eller borgere i Norge, Schweiz, Kroatien, Israel eller Tyrkiet.

Grundet stigende antal tilmeldinger ønskes der oprettet flere centre i EU, hvor den afsluttende mundtlige eksamen kan forløbe. Videre arbejdes der på at tilbyde en del af eksamen på flere forskellige sprog. Aktuelle eksaminer evaluerer alene eksaminandens teoretiske viden. Aktuelt undersøges mulighederne for også at kunne tilbyde en evaluering af eksaminandens praktiske færdigheder. Eksamensformand er en portugisisk kollega Prof Dr Jorge Mineiro M.D., Ph.D, FRCSEd. Aktuelt er EFORT undervejs med et forslag til et fælles europæisk core curriculum for den ortopædkirurgiske uddannelse i EU.