Høring om den nye målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi

Ved et velbesøgt webinar med over 40 deltagere præsenterede vi i sidste uge den nye målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi, som skal træde i kraft 1. september 2021.

Vi er rigtig glade for, at så mange valgte at deltage, men vi synes også du skal have muligheden for at blive introduceret til den ny målbeskrivelse, så webinaret er nu tilgængeligt.

Klik ind på nedenstående video og bliv klogere – lyden kommer efter ca 1 minut.

Det har været vores ambition at skabe en målbeskrivelse, som understøtter kompetencevurdering og feedback i klinikken og som skulle være mere intuitiv end den tidligere målbeskrivelse.

Målbeskrivelsen er nu bygget op af 11 grundkompetencer, som går igen i intro- og hoveduddannelsen. Grundkompetencerne er

 • Diagnostik
 • Operationsforberedelse
 • Operation
 • Ikke-operativ behandling
 • Infektionskirurgi
 • Smertebehandling
 • Håndtering af den akutte patient
 • Stuegang og udskrivelse
 • Vagtoverlevering
 • Traumemodtagelse
 • Uddanner

Tilsammen dækker disse kompetencer ortopædens hverdag og kan appliceres på alle fagområder. Hver grundkompetence har tilknyttet et kompetencekort, som udspecificerer kompetencen og bruges til kompetencevurdering og feedback. Fordelt på de forskellige fagområder giver det 42 kompetencer i hoveduddannelsen og 11 i introduktionsuddannelsen.

Disse kompetencer er i deres natur meget overordnede. Vi har derfor i samarbejde med fagområderne defineret hvilke problemstillinger, den nyuddannede speciallæge skal kunne håndtere og på hvilket niveau. Fagkatologet indeholder således 231 kliniske problemstillinger som speciallægen enten skal kunne diagnosticere, lægge behandlingsplan for eller kunne operere.

Målbeskrivelsen er således tredelt.

 1. Selve målbeskrivelsen som indeholder de kompetencer, uddannelseslægen skal have godkendt i logbog.net >>
 2. 11 kompetencekort som bruges til kompetencevurdering og feedback til uddannelseslægen >>
 3. Fagkataloget som definerer hvilke kliniske problemstillinger uddannelseslægen henholdsvis skal kunne diagnosticere, lægge behandlingsplan for og operere >>

Selve målbeskrivelsen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, men kompetencekort og fagkataloget fungerer som bilag til målbeskrivelsen og godkendes af DOS. Der er også lavet en vejledende liste over minimumsantal af forskellige operationer >>

Vi lægger derfor nu målbeskrivelsen, kompetencekort, fagkataloget samt operationsliste i høring, så alle har mulighed for at gå ind og komme med kommentarer, inden vi sender den til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

Dokumenterne vil således være tilgængelige på ortopaedi.dk i en høringsversion frem til 4. januar mhp. formel godkendelse af bestyrelsen og efterfølgende Sundhedsstyrelsen.

Vi forventer at målbeskrivelsen kan tages i brug 1. september 2021. Alle uddannelseslæger, som ansættes efter denne dato, falder derfor ind under den nye målbeskrivelse. Uddannelseslæger som er ansat i forløb inden denne dato forbliver på den tidligere målbeskrivelse.

Da den ny målbeskrivelse er bygget helt anderledes op end den gamle målbeskrivelse vil det også blive nødvendigt at gå ind og se på eksisterende uddannelsesprogrammer og evt. uddannelsesforløb for at sikre at alle uddannelsesforløb giver mulighed for at opnå de nødvendige kompetencer for at blive ortopædkirurg.

Vi ser frem til at læse jeres kommentarer i denne formular >>

Husk du kan starte “full screen” ved tryk på de fire pile i nederste højre hjørne af videoen.