Har du behov for støtte til en aktivitet, som er relateret til håndkirurgi, men mangler økonomisk støtte? Så er nedenstående fond relevant for dig.

  1. Foreningens formål

Foreningen er en velgørende forening, hvis overordnede formål er at fremme udviklingen af håndkirurgien i Danmark. Foreningen ønsker i første række at støtte yngre læger, der endnu ikke har opnået autorisation som speciallæge og arbejder i Danmark, med dækning af dokumenterede udgifter forbundet med: : Klinikophold, fellowships, rejse, ophold og gebyr i forbindelse med kurser og kongresser, alle med relation til håndkirurgi.Sekundært ydes støtte til igangsætning/gennemførelse af andre aktiviteter relateret til håndkirurgi, herunder forskningsprojekter, Ph.d.-studier, kurser og andet relevant med legater eller lån.Støtte til speciallæger med virke indenfor håndkirurgien kan også blive aktuel efter sekundær vurdering. Støtten ydes ved uddeling af legatmidler på op til 46.000,- DKK årligt.

  1. Hvornår kan jeg søge?

Der er åbnet for ansøgninger. Fristen for 2019 er den 31. august.

  1. Hvordan søger jeg?

Ansøgningen skal indeholde

  1. Kort CV med fremhævelse af nuværende ansættelse og fremtidige uddannelsesplaner
  2. Formålet med legatet. Hvis der er tale om kongresdeltagelse, vil ansøgere, der har en præsentation på den pågældende kongres, blive prioriteret, uden at det dog er et absolut krav for opnåelse af støtte. Dokumentation bedes vedlagt.
  3. Budget
  4. Oplysninger om støtte fra anden siden (opnået eller søgt).
  5. Kontonummer

Ansøgningen sendes som bilag til en email stilet til Foreningens formand, Michel Boeckstyns, med adressen mibo@dadlnet.dk.

  1. Hvornår uddeles legaterne

Legaterne uddeles i forbindelse med DOS’ årsmøde, i 2019 den 24. oktober.  Det er et krav for den endelige tildelingen at ansøgeren personligt møder op ved uddelingen.