KKR høring 2023

I år sendes 10 KKRer (5 nye og 5 opdateringer) i høring på DOS hjemmesiden frem til 15. oktober 2023. Du kan læse de enkelte KKRer nedenfor og indgive din eventuelle kommentar / høringssvar. Det forudsættes, at du anfører dit navn og din mailadresse.

Akut: Traume / Infektion / Børneortopædi:

Alloplastik:

Ryg:

Skulder/albue:

Fod/ankel:

Efter høringsfasen har forfatterne tid til at tage stilling til evt. indkomne høringssvar.

DOS bestyrelsen godkender dernæst KKR på et bestyrelsesmøde op til årets DOS kongres.

Ved årets DOS kongres kan du komme til foredrag fra de forfattere, der har ønsket at præsentere deres KKR på denne måde og ellers læse nærmere om de godkendte KKRer, der vil blive tilgængelige i posterudstillingen.

Læs mere om aktuelt gældende (og udgåede) KKR.