Kære DOS medlem

DOS har gennem de seneste 5-6 år arbejdet en del med ”Korte Kliniske Retningslinjer” (KKR).

Korte Kliniske Retningslinjer er retningslinjer der har til formål at besvare et enkelt eller 2 specifikke spørgsmål om en given behandling.

Retningslinjen beskriver herefter hvordan man med fordel kan forholde sig i en given situation.

På sigt er det målet at hvis man i et fagområde, eller 2 fagområder imellem, har en tvist om et specifikt spørgsmål så anvender man den ”korte kliniske retningslinje” til at besvare dette spørgsmål.

På DOS´s hjemmeside ligger under fanebladet ”guidelines” de aktuelt gældende KKRér tilgængelige.

Vi har udarbejdet et kort spørgeskema om emnet som vi håber du vil udfylde. Det tager ca 3 minutter.

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Annie Primdahl og Frank Damborg

Kvalitetsudvalget i DOS

https://da.surveymonkey.com/r/D5Z3QKJ