Forsbergs Rejselegat 2019

Jonathan A. Forsberg MD PhD
Orthopaedic Oncology
Sibley Memorial Hospital
Johns Hopkins University
Baltimore, USA

Guildal forelæsningen på DOS Kongressen 2018 blev afholdt af Jonathan Forsberg. Emnet var ”Precision medicine, the survival estimation”. Forelæsningen var inspirerende og velbesøgt.

Jonathan Forsberg var meget begejstret for at forelæse på DOS Kongressen og har efterfølgende doneret sit honorar på 10.000 kr. til et rejselegat.

Rejselegatet kan søges ved at sende en motiveret ansøgning inkl. budget til DOS redaktør Thomas Jakobsen (editor@ortopaedi.dk).

Ansøgere som planlægger et studieophold hos Jonathan Forsberg i USA vil blive prioriteret højt.

Deadline for ansøgning er den 1. juni 2019. Uddeling af legatet vil ske på DOS Kongressen 2019 i Vingsted sammen med uddelinger fra DOS Fonden.  Personligt fremmøde er nødvendigt for at modtage legatet.