Rapport 2019: EU affairs under EFORT, Søren Overgaard

EU affairs er komite under EFORT hvor der ønskes repræsentanter fra alle medlemslande.

EFORT har dannet komiteen mhp. at skabe politisk bevågenhed indenfor ortopædi og traumatologi i Europa.

Den arbejder i øjeblikket på 2 områder: Biomed Alliance og White Book.

Biomed Alliance (MA) https://www.biomedeurope.org/

MA er en association af europæiske videnskabelige selskaber. Se hjemmesiden for mission etc. Den er interessant for EFORT da et væsentligt område nemlig Medical Device Regulation (MDR) ligger herunder. MDR vil være med til at beskrive konsekvensen af det nye EU regulativ på området. Lægemiddelstyrelse har beskrevet dette på hjemmesiden:https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/lovgivning-og-vejledning/nye-eu-regler-om-medicinsk-udstyr-fra-2020/

White book

Udvikling af White Book har til formål er at skabe et dokument der definerer ortopædi inklusiv traumatologi i Europa. Blandt andre er afgående formand Morten S Larsen deltager i udviklingen. White book vil blive anvendt af EFORT ift. promovering samt politisk i forskellige spørgsmål i fremtiden.

Søren Overgaard