EORS2020 Izmir, Tyrkiet 16-19 september 2020. Abstract Deadline 15. Marts

EORS er et tværfagligt europæisk selskab med fokus på alle grene af ortopædisk og bevægeapparats forskning fra forskning på celle & materiale niveau, infektionsbekæmpelse, imaging til udvikling af nye teknikker & materialer samt evalueringsmetoder og operationsregistre. Det dækker biologer, ortopædkirurger, ingeniører, genetikere, fysioterapeuter, ganganalytikere, radiologer, mikrobiologer, biokemikere mm. Dvs. ALLE som på den ene eller anden måde arbejder med bevægeapparatet. Man går altid fra kongressen med ny inspiration og nye kontakter!

Vi glæder os til at møde jer i Izmir.