SAKS 1. Kursus i avanceret artroskopisk knæ kirurgi 2017

Sted: Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.

Målgruppe: Alle kirurger med interesse for idrætstraumatologi og med kendskab til minimum basal artroskopi, der vil lære eller udvikle deres færdigheder indenfor mere avanceret artroskopiske behandlingsmetoder i knæleddet.

Form: Idet kurset henvender sig til både erfarne og mindre erfarne idrætstraumatologer vil teoridelen være fælles og bestå af korte indlæg, men øvelsesdelen foregå niveauinddelt efter erfaringsniveau og interesse. Der vil være god mulighed for instruktion uanset niveau og foregå enkelte instruktørdemonstationer under øvelsesdelen.

Kurset omhandler: Menisklæsioner: behandling af bucket-handle-, ramp- og meniskrodslæsioner. ACL rekonstruktion: ACL anatomi og rekonstruktionsteknikker herunder graft valg og høstning. ( semi T/Gracilis, BPTB, Quadriceps ), fiksationsmetoder, revisionskirurgi, ALL rekonstruktion. Patellofemoral instabilitet: MPFL rekonstruktion, tuberositas tibia osteotomier, trochleoplastik. Kollaterale ligament rekonstruktion: MCL inkl. POL, LCL/PLC. Knæluksation: bicepsseneavulsion. God fordeling mellem teori og wetlab øvelser.

Tildeling af pladser foregår efter princippet “først til mølle”.

Praktisk: Ophold og transport i forbindelse med kurset afholdes af kursisten.

Foreløbigt program: Program SAKS Advanced kursus 2017

Undervisere: Speciallæger med stor erfaring inden for avanceret artroskopisk knæ kirurgi.

Kursus afgift: : Kr. 3500 for SAKS medlemmer,  Kr. 4000 for ikke SAKS medlemmer (early bird fee: se nedenfor)

Kursusledere: Martin Lind, professor, Aarhus (formand@saks.nu) og Bjarne Mygind-Klavsen, afdelingslæge, Aarhus (uddannelse@saks.nu)

Tilmelding:

Tilmelding sker efter først til mølle princip (tilmeldingsfrist: 18. august 2017). Der er 20 pladser og 10 arbejdsstationer med underekstremitetspræparat.

Kursisten overfører følgende beløb til SAKS kursuskonto: 5020-0001459109

For medlemmer af SAKS: 3500 dkr. For ikke-medlemmer 4000 dkr.

Early bird fee: Til og med d. 1. juli er hhv. 3100 dkr for medlemmmer og 3600 dkr for ikke-medlemmer.

Efterfølgende sender kursisten en email med kopi af indbetaling (pdf) inkl. følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, ansættelsessted, uddannelsesniveau (fx hovedudd.stilling, speciallæge eller overlæge), SAKS medlemsdato (såfremt man er medlem) samt artroskopisk erfaring til uddannelse@saks.nu

VIGTIGT! Tilmelding er først gældende når beløbet er accepteret på kontoen. Først når tilmelding lukker udsendes en email med bekræftigelse på at man deltager på kurset.

Se mere på SAKS’s hjemmeside