Idrætstraumatologi

Dato for kursus:       27 – 29. november 2017

Sted:                             Bispebjerg Hospital

Delkursusleder:       Christian Dippmann

Email:                              christian.dippmann@regionh.dk