1st Danish Bone Research Workshop

Vi er en gruppe under dansk Knoglemedicinsk selskab (DKMS) der ønsker at starte en årlig workshop, hvor der vil blive præsenteret forskning indenfor et bredt udsnit af knogleforskning i Danmark og i særdeleshed fremme samarbejdet imellem de forskellige grupper. Der vil således være et program med præsentationer, men også tid til at diskutere forskningsprojekter og forhåbentlige danne grobund for nye projekter.

Mere info om program samt registrering her