Oktober 2015 Background Image
Previous Page  2 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 110 Next Page
Page Background

2

· DOS Bulletin

DOS Bulletin

Udgiver

Dansk Ortopædisk Selskab

Lyngskrænten 17

2840 Holte

Ansvarshavende redaktør

Thomas Jakobsen

E-mail:

editor@ortopaedi.dk

Sekretariatsleder

Gitte Eggers

Web-page

www.ortopaedi.dk

Redaktion og annoncer

Sekretariatsleder

Gitte Eggers

Lyngskrænten 17

2840 Holte

E-mail:

office@ortopaedi.dk

Næste BULLETIN

Deadline:

uge 31, 05.08.2016

Udkommer: uge 39, 30.09.2016

Layout & Tryk

Kandrups Bogtrykkeri

Tlf. 3543 6000

E-mail:

tryk@kandrup.dk www.kandrup.dk

Betingelser for optagelse i DOS

Alle læger med dansk autorisation

kan optages i Dansk Ortopædisk

Selskab.

Anmodning om indmeldelse i DOS

kan kun ske via hjemmesiden:

www.ortopaedi.dk

Aktiver linket ”Bliv medlem” og

udfyld ansøgningen sammen med

oplysninger om personlige data.

DOS Bestyrelse

Se hele bestyrelsen side 110.

ISSN 0902-8633