Oktober 2015 Background Image
Previous Page  4 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 110 Next Page
Page Background

4

· DOS Bulletin

Velkommen til

DOS Kongressen 2015

Kære Medlemmer

Vi har set frem til at byde jer velkommen til tre dage med møder i fagområder-

ne, spændende videnskabelige sessioner, interessante forelæsninger, symposier

med kant og en flot udstilling. Der bliver også tid til at pleje de sociale kontak-

ter – ikke mindst ved vores ny-designede kongresfest torsdag aften. Med to

symposier bringes patientperspektivet i fokus – både i den kliniske hverdag men

også i relation til forskning. Vi synes måske altid, det har været vores fokus, men

andre har et andet synspunkt, og symposierne kan forhåbentlig hjælpe os alle til

at se i samme retning. Et tredje symposium sætter fokus på vores yngre og for-

håbentligt kommende kolleger i introduktionsstilling. Hvad skal der til for at re-

kruttere til specialet, og hvad er en god introduktionsstilling? Er du også til korte

og konkrete præsentationer, så kan du vælge mellem 16 sessioner med foredrag

og posterpræsentationer. Foredragskonkurrencen fredag eftermiddag vil nok

tiltrække mange, og niveauet bliver højt – også i år. Fire professorer skal deles

om en time – kan de mon klare det? To internationalt højt profilerede kolleger

vil med Honorary Lecture og Guildal Lecture til gengæld få tid til at gå i dyb-

den med biofilm og med revisionskirurgi i hoften. Husk lige Generalforsamlingen

torsdag eftermiddag. Det er måske den bedste optakt til aftenens fest! Her kan

du være med til at diskutere selskabets arbejde og til at vælge nye medlemmer

– eller selv blive valgt – til udvalg og bestyrelse.

Velkommen til alle medlemmer og andre deltagere, som deler vores interesse for

nye og spændende resultater og tiltag i ortopædkirurgien!

Klaus Hindsø

Ole Rahbek

Formand

Formand

Dansk Ortopædisk Selskab

Videnskabeligt Udvalg