DOS Afhandlingsdatabase

Titel på arbejdetMetal –metal articulations versus standard ceramic-polyethylene cementless total hip arthroplasty in younger patients.
NavnJeannette Østergaard Penny
Årstal2012
Afdeling / Stedort. kir. afd. Odense/Næstved
UniversitetSyddansk
Subspeciale
  • Hip and knee surgery
Abstract / Summary

Afhandlingen bygger på et randomiseret studie mellem standard THA og 2 typer metal-on-metal (MoM) THA (Resurfacing og large head). Sigtet var at evaluere MoM hofter som led i en trinvis indførelse af nye protesekoncepter med fokus på klinisk funktion. Desuden blev der foretaget metal ion og lymfocyt analyser, DXA skanninger samt for MoM hofterne, stereorøntgen målinger som indikator for risk of failure. 2 metode artikler validerer set-up’et til BMD måling af de små collum-regioner omkring en Resurfacingprotese og demonstrerer at en almindelig kromholdig stålnål kan bruges i metal ion studier. De prospektive data viste at der ikke var forskel på den kliniske funktion. Stereorøntgen viste at den femorale komponent af Resurfacing var stabil, DEXA viste at Resurfacing øgede Bone mass density på femursiden/calcar sammenlignet med THA og metalion/lymfocytanalyserne indikerede at ASR Resurfacing protesen havde ioner på niveau med andre Resurfacings og at ionerne, specielt Co muligvis havde en depressiv effekt på T lymfocytterne. Den undersøgte Resurfacing protese, ASR, har i registerstudier vist store failure rates, men stereorøntgen undersøgelsen kunne afvise at grunden er ustabil knogleforankring af femurkomponenten Studiet har desuden bidraget til øget forståelse af metallers påvirkning af immunsystemet og forskellige protesekoncepters påvirkning af knoglemassen.

Andre oplysninger

 

Download pdf-fil >>