Har du lyst til arbejde i Videnskabeligt Udvalg (VU) og være med til forme den videnskabelige profil omkring DOS og kongressen, så kunne dette være noget for dig!

Udover DOS kongressen, så arbejder Videnskabeligt Udvalg bl.a. med kåring af året bedste PhD og artikel, uddeling af legater til videnskabeligt arbejde, symposier samt review af abstrakts.

Videnskabeligt udvalg har en vision om at arbejde endnu mere for ortopædkirurgisk forskning. DOS bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen 2020, at Videnskabeligt Udvalg suppleres med et ekstra medlem. Under forudsætning af at generalforsamlingen godkender indstillingen, så vil VU få behov for et nyt medlem.

Hvis dette er noget for dig, så skal du kontakte formanden for VU. Man kan stille op indtil en time før generalforsamlingen. Hvis du ønsker at få en præsentation af dit kandidatur i DOS Bulletinen, så er deadline 9. august. Tekst med foto sendes til DOS redaktøren (editor@ortopaedi.dk).