Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter


Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager.

Om styrelsen

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med. Styrelsen skal sikre, at både dem der klager og dem der klages over bliver behandlet ordentligt. Som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager, kan du derfor være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi er ca. 240 medarbejdere, deriblandt jurister, læger, sygeplejersker, sekretærer og studentermedhjælpere. Vi har tilknyttet 600 sagkyndige konsulenter, der dækker alle sundhedsfaglige faggrupper og lægelige specialer.

Dine arbejdsopgaver som sagkyndig konsulent i klagesager

Du skal bidrage med faglige vurderinger i vores klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærnævnssager) eller klager over behandlingsforløb (styrelsesager). Du vil derved være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard inden for dit fag. I tæt samarbejde med jurister og vores sundhedsfaglige team, bidrager du med sundhedsfaglig viden og ekspertise, som er et vigtigt element i sagsbehandlingen, så der kan træffes de rigtige afgørelser.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. Du vil typisk bruge mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Det er meget sjældent, at der er behov for at bruge mere end 8 timer på en enkelt sag. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest 14 dage efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned.

Vi søger speciallæge konsulenter:

 • Læger, især inden for:
  • Almen medicin
  • Lungemedicin
  • Psykiatri
  • Ortopædkirurgi – især ryg, skulder/albue og hånd
  • Radiologi
  • Kirurgi, især thorax og abdomen
 • Vi søger sagkyndige konsulenter med uddannelsesbaggrund som sygeplejerske, især inden for:
  • Psykiatri
  • Gynækologi og obstetrik
 • Og endvidere søger vi sagkyndige konsulenter, som er uddannet social- og sundhedsassistenter

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring.

Derudover lægger vi vægt på at du:

 • Er beskæftiget med klinisk virksomhed inden for dit eget fagområde/speciale
 • Har haft tilknytning til det kliniske arbejde i mindst fem år
 • For læger forventer vi du har været speciallæge i mindst fem år
 • Holder dig opdateret indenfor dit fagområde
 • Har en relevant efter- og videre uddannelse
 • Har interesse for at tilegne dig viden om sundhedslovgivningen

For læger forventer vi desuden, at du har været speciallæge i mindst fem år

Vi tilbyder

Du kommer til at arbejde selvstændigt, men vil altid kunne få sparring og vejleding hos den jurist, der er ansvarlig for din sag. Du kan også få råd og vejledning af de sundhedspersoner, der er fastansat i huset, og du kan selvfølgelig også få råd og vejledning fra vores mange sagkyndige. Dette kan være særligt aktuelt i begyndelsen af dit virke.

Vi afholder et obligatorisk introduktionsmøde, hvor du bliver introduceret til dine opgaver som sagkyndig konsulent/speciallæge konsulent. Du vil få tilsendt materiale, der beskriver vores sagsgange og din rolle som sagkyndig konsulent hos os.

Herudover vil du modtage skriftlig systematisk feedback på dine første vurderinger inden for de første 3-6 måneder af din ansættelse.

Løn og ansættelse

Ansættelse som speciallæge konsulent sker i henhold til glædende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger.

Ansættelse som sagkyndig konsulent sker i henhold til Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse- og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager

Du bliver ansat for en periode på 5 år.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 3. december 2018 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50 i Århusog København.

 Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte oversygeplejerske Christian Torp på tlf. 5088 7614 eller læge Ann Ellegaard-Andersen på tlf. 7233 0545.

SØG STILLINGEN HER