Styrelsen for Patientklager rekrutterer aktuelt nye sagkyndige lægekonsulenter inden for ortopædi. De sagkyndige konsulenter bistår Styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende.

Du kan læge mere samt ansøge her (klik her)