Skal du med til EFORT eller NOF?

Bestyrelsen har oplevet at deltagelse på de store internationale møder som AAOS og EFORT har ændret sig. Som dansk deltager er man blevet mere ensom, til dels fordi vi nu ikke som tidligere rejser i større grupper, hvor også det sociale har været dækket med aftenarrangementer. Nu arrangerer kongresdeltagerne selv deres rejse, overnatning og sociale aktiviteter. Vi har i bestyrelsen diskuteret muligheden af at starte en service, hvor vi samler oplysninger om alle danske deltagere, der via office@ortopaedi.dk kan tilmelde sig deltagelse i et socialt arrangement. Vi vil gerne starte ved EFORT mødet i Barcelona hvor DOS vil arrangerer en dansk aften torsdag 31/5 i Barcelona. Meld dig på ovenstående mailadresse snarest muligt og senest Søndag 27/5. Derefter vil vi i DOS koordinerer en aften hvor alle interesserede kan deltage. Samtidig vil vi gerne formidle en liste over deltagende danskere med enten telefon eller mail, for at sikre kollegial kontakt. Også til det forestående NOF møde på Island 13 – 15 juni vil DOS gerne arrangerer et socialt arrangement. Send en mail til ovenstående adresse senest søndag 10/6 så vi ved hvem fra Danmark der deltager, så vil vi i DOS vende tilbage med nærmere.