Rapport 2019: LVS’s netværksgruppe vedr. akutområdet, Morten Schultz Larsen

2019 Rapport fra LVS´s netværksgruppe vedr. akutområdet

v/Overlæge Morten Schultz Larsen, Odense Universitetshospital

Gruppen består af lægelige repræsentanter for videnskabelige selskaber med interesse for akutområdet, FAS, FaYL og formanden for LVS. For bordenden sidder Lægeforeningens formand, som også indkalder når behovet er der.

Gruppen er uofficiel og har til formål at belyse emner på den politiske dagsorden, som Lægeforeningen skal mene noget om.

Der har i det forløbne år været et møde i gruppen 28/8 2018, som handlede om den forrige regerings nye anbefalinger til akutområdet, den såkaldte nye Akutplan. Ved mødet kom deltagerne med input til Lægeforeningens videre arbejde, men som bekendt er Akutplanen nu udsat på ubestemt tid.

Lægeforeningen indkalder gruppen ved behov.

Morten Schultz Larsen

Rapport 2017: LVS’s netværksgruppe vedr. Akutområdet, Benn Duus

Benn Duus, ledende overlæge Bispebjerg Hospital

Netværksgruppen har i særdeleshed diskuteret spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en speciallæge uddannelse i akutmedicin. Der har været flere synspunkter herpå, men overvejende har der været enighed om at det kunne være hensigtsmæssigt at etablere et sådan speciale. Gruppen har i øvrigt fungeret som baggrundsgruppe i forbindelse med at kvalificere og udvikle Lægeforeningens udspil på det præhospitale og akutte område. Selv om der nu etableres et akutmedicinsk speciale, er det besluttet at fortsætte arbejdsgruppen men med færre møder.

Rapport : LVS’s netværksgruppe vedr. Akutområdet, Benn Duus

Netværksgruppen vedrørende akutområdet er nedsat af Lægeforeningen og
lægevidenskabelige selskaber. DOS er repræsenteret af undertegnede.
Det er gruppens formål, at følge udviklingen indenfor akutområdet i Danmark i
forhold til kliniske, uddannelsesmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige
aspekter. Som følge heraf skal generelle og aktuelle problemstillinger drøftes,
ligesom det er gruppens formål at følge implementeringen af fagområdet Akutmedicin
i Regionen samt andre regionale tiltag i forhold til uddannelse indenfor
akutmedicinen. Gruppen skal derfor kunne fremme lægelige og lægevidenskabelige
synspunkter på akutområdet. Det er derfor planen, at der i løbet af efteråret
skal udarbejdes et politikpapir om FAM (Fælles Akut Modtagelser). Det
bemærkes i øvrigt, at området blev behandlet ved dette års lægemøde, og det
er muligt at finde oplægget hertil i Ugeskrift for Læger.