NKR om delir

NKR: Forebyggelse og behandling af delir

Sundhedsstyrelsen af december 2016 udgivet en national klinisk retningslinje om delir.

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir.

Retningslinjen anbefaler at sætte større fokus på at nedsætte risikoen for delir. Retningslinjen anbefaler blandt andet at hjælpe patienter til at komme op og røre sig, gøre sengestuen så hjemlig som muligt, og fremme en naturlig døgnrytme og god ernæring.

Pårørende kan spille en afgørende rolle i behandlingen af patienter med delir, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at inddrage familien aktivt.

Mange ældre er i behandling med flere typer medicin på samme tid. Derfor er det en god ide at gennemgå medicinforbruget og eventuelt forsøge at nedsætte det hos alle ældre, der er i fare for at udvikle delir. Antipsykotika bør kun bruges i de tilfælde, hvor de metoder, der bliver beskrevet ovenfor, med forskellige typer af aktivering og skærmning ikke slår til, eller hvor behandlingen er vanskelig på grund af patientens delirøse tilstand.

Retningslinjen kan ses via DOS´s hjemmeside eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.