Nationale Kliniske Retningslinier (NKR)

Der har indenfor det ortopædkirurgiske område traditionelt været stor interesse for kvalitetsarbejde. Selskabet var således blandt de første, der tog initiativ til at etablere landsdækkende kvalitetsdatabaser (Dansk Hoftealloplastik Register). Der er siden etableret lignende databaser, der dækker andre områder af faget. Der er på sygehusejernes initiativ etableret andre kvalitetsdatabaser (NIP).

Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til at der indenfor specifikke områder udarbejdes nationale kliniske retningslinjer (NKR). Disse udvikles i de videnskabelige selskabers regi. DOS har fra første færd været en aktiv medspiller i ovennævnte kvalitetsarbejde.

DOS hjemmeside under fanebladet ”guidelines” er der adgang til de KKR som DOS hidtil har deltaget i.

Aktuelt er der DOS medlemmer, som er aktive i revision af NKR’er, som er 3-4 år gamle, og der er DOS medlemmer, som har skullet afgive indput til høringssvar når sundhedsstyrelsen forhører sig om vores holdning til revision af gældende retningslinier.

Fremadrettet opfordrer vi fra DOS´s side fagområder og enkeltmedlemmer til at melde sig på banen hvis man ligger inde med ideer til emner hvor fremtidige NKRér kan bidrage til at højne den kliniske standard i hverdagen.