Mindeord tidligere DOS formand Per B. Thomsen (1942-2019)

Tidligere formand for DOS Per B. Thomsen døde 11. januar 2019 efter et hurtigt forløbende sygdomsforløb. Han blev født i 1942 i Frederikshavn og uddannede sig til læge. Allerede under studiet fandt han stor interesse i ortopædkirurgien og kom hurtigt ind i specialet. Efter en bred ortopædkirurgisk uddannelse i Vejle, Hjørring, Odense og Aalborg, blev han i 1984 overlæge på Holstebro Centralsygehus. Her kom han til en afdeling skabt på basis af det tidligere ortopædiske hospital i byen, med en specialiseret funktion for det daværende Ringkøbing Amt. Her havde en anden tidligere DOS formand Erik Hørlyck (1986-88) indført alloplastikkirurgi spændende fra hofter til albuer, og man lavede et set med datidens øjne stort antal alloplastikker. Per B. Thomsen havnede derfor hurtigt i alloplastikkirurgi, hvor specielt hofterne havde hans store interesse. Per B. Thomsen var en dygtig operatør og udviklede over årene en stor ekspertise i specielt revision af hoftealloplastik. Her fik mange en grundig praktisk oplæring i hoftekirurgi suppleret med en faglig akademisk tyngde, hvor Per altid var opdateret i den seneste litteratur. Det resulterede også i talrige foredrag om hofterevision og flere publikationer af imponerende langtidsresultater, specielt af resultaterne af stemrevision med knoglegraft og extensive porous coatede stems. Fra 1994 blev Per ledende overlæge og satte for alvor sit præg på afdelingen. Han var leder af den gamle skole, hvor ordholdenhed var en selvfølge og dovenskab ilde set. Under Per B. Thomsens ledelse blev gode resultater i nationale registre et fokusområde, og afdelingens faglige ryggrad trivedes med betydelig videnskabelig aktivitet. Det var derfor oplagt, at han i perioden 2000-2002 blev valgt som formand for Dansk Ortopædisk Selskab. Perioden faldt sammen med Boneloc sagen, og det gav store udfordringer i forhold til den store interesse fra medierne. Danske ortopædkirurger blev anklaget for at have været alt for lemfældige med klinisk ibrugtagning af Boneloc, og alt for langsomme til at reagere på dårlige resultater, hvilket endte i hvad vi i dag ville kalde en regulær ”shitstorm”.  Mediernes dækning var ikke så nuanceret, og slog hårdt ned på ibrugtagningsprocessen, som absolut var mangelfuld, men præget af manglende tradition for klinisk afprøvning af nye produkter inden markedsføring og meget langt fra ”stepwise implementation”. Mange kendte behandlinger med implantater som eksempelvis knoglecement var således efter datidens normer indført uden større klinisk afprøvning, men havde til gengæld heldigvis været velfungerende. Desuden var der en række arbejdsmiljøproblemer med cementering, som Boneloc søgte at løse i forbindelse med blanding af cementen, hvilket var medvirkende til den hurtige udbredelse. Sidst var problemet med Boneloc specielt relateret til Charnley protesen og tilsvarende designs, medens Exeter stemmet ikke havde samme udtalte problemer, hvilket forsinkede erkendelsen af problemerne. Forsøg på at nuancere debatten forværrede nærmere mediedækningen. I en tid hvor pressetræning og mediestrategi var nærmest ukendt, oplevede Per B. Thomsen i den periode, hvad han selv betegnede som de mindre pæne sider af journalistik med filmede patientdemonstrationer ved årskongressen og hårde interviews i medierne. Der var et stort pres på Per B. Thomsen og den daværende bestyrelses arbejde under Boneloc sagen, men vi lærte som ortopædkirurger og som selskab meget af sagen og var på den baggrund bedre rustet, da problemerne med metal-metal hofterne senere kom på banen.

Per B. Thomsen gik på pension i 2008 efter at have stået i spidsen for at samle ortopædkirurgien i Ringkøbing Amt, men bevarede i de følgende år en tilknytning til afdelingen, hvor han nogle timer hver uge færdigjorde sine hoftematerialer til en sidste publikation. Her viste han bl.a. at ucementeret revision af femurstem kan have en holdbarhed på linje med primære operationer med en 18-års overlevelse på >94%. Han sluttede i sin sidste publikation af med at vise, at 20-års overlevelsen på Exeter stem cementeret med Boneloc i afdelingens eget materiale var 84%, og lukkede efter eget udsagn på den måde historien om Boneloc. 

Dansk ortopædi har med Per B. Thomsens død mistet en af sine ”grand old men” – Æret være hans minde.