I 2019 er der udarbejdet nedennævnte korte kliniske retningslinier (KKR).

Disse er nu tilgængelige her til høring frem til 20/9. Man kan klikke på titlen herunder og læse hver enkelt KKR. Ønsker man at afgive høringssvar kan man gøre dette direkte her på hjemmesiden under hver KKR. Alle afgivne høringssvar vil ligge tilgængeligt for fremtidige læsere under hver KKR.

Efter 20/9 vil hver forfattergruppe forholde sig til de afgivne høringssvar og udfærdige svar på høring og færdiggøre den endelige udgave af deres KKR. Denne arbejdsgang tilstræber at gøre processen mere gennemskuelig.

De enkelte KKR’er vil herefter blive godkendt af DOS bestyrelsen på bestyrelsesmøde dagen før DOS kongressen.

Når vi mødes på kongressen vil de nye KKR’er således være gældende og klar til præsentation.

Mvh Frank Damborg

Formand DOS kvalitetsudvalg

KKR i høring (Klik på de enkelte KKR’er for at afgive dit høringssvar):