Korte Kliniske Retningslinier (KKR)

DOS har i kvalitetsarbejdet valgt at investere i de ”korte kliniske retningslinier”, der har til formål at besvare et enkelt eller 2 specifikke spørgsmål om en given behandling. Retningslinien beskriver herefter hvordan man med fordel kan forholde sig i en given situation. På sigt er det målet, at hvis man i et fagområde, eller 2 fagområder imellem, har en tvist om et specifikt spørgsmål så anvender man den ”korte kliniske retningslinie” til at besvare dette spørgsmål.

DOS´s hjemmeside ligger under fanebladet ”guidelines” altid de aktuelt gældende KKRér tilgængelige. Der er endvidere også adgang til et årshjul og en metodebog der beskriver den tilgang vi i DOS har til produktion af KKR’er.

I uge 10 2018 afholdt DOS kvalitetsudvalget for 4. gang det årlige KKR seminar. Formålet med seminaret var at klæde de enkelte arbejdsgruppe på til at udfærdige deres retningslinier, så de lever op til kravene.

Med undtagelse at infektionsselskabet (Der lavede en stor og flot KKR i 2017) var alle fagområder i år repræsenteret i 8 arbejdsgrupper, der aktuelt er i færd med at udfærdige KKRér om følgende emner:

KKR nummer Fagområde Emne Deltagere
KKR 1 Fod Chevron Jens Johansen
Fod Lasse Danborg
DOO Finn Andersen-Ranberg
KKR 2 Skulder albue Den lange biceps sene Anne Kathrine Belling Sørensen
Skulder albue Morten Foverskov
Skulder albue Jørgen Friis
Skulder albue Annika Winther
KKR 3 Skulder albue Olecranon Anne Kathrine Belling Sørensen
DOT Liv Vesterby
DOT Michael Brix
KKR 4 DSHK CE vinkler (Dysplasi) Stig Storgaard Jakobsen
DSHK Kjeld Søballe
SAKS Otto Kraemer
SAKS Bjarne Mygind-Klavsen
KKR 5 Tumor Udredning af enchondromer. Bjarne Hansen
Kolja Weber
KKR 6 Børn Septisk artrit hos børn Martin Gottliebsen
Børn Camilla Mersø
KKR 7 Hånd Springfinger Camilla Ryge
DOO Michael Ulrich
KKR 8 Ryg Vertebroplastik Rikke Rousing
Ryg Carsten Ernst
Ryg Mikkel Andersen

I forsommeren vil disse komme i høring i eget fagområde, og forud for generalforsamlingen vil de komme i høring på DOS´s hjemmeside, hvorefter de vil blive godkendt og efterfølgende præsenteret på DOS-kongressen i posterform.

Der skal herfra lyde en stor tak til fagområderne for at bakke op om initiativet med udfærdigelse af KKRér og efterfølgende selvfølgeligt også stor tak til deltagerne i arbejdsgrupperne.