Operativ behandling af displacerede, intraartikulære calcaneus frakturer hos voksne

Dansk Ortopædisk Traumeselskab
Jeppe Barckman
Anders Wallin Paulsen
Mette Sørensen Studstrup
Morten Schultz Larsen

Læs KKR (klik her)

Bilag 1 – Søgestreng (klik her)
Bilag 2 – Flowskema over litteraturudvælgelse (klik her)
Bilag 3 – AMSTAR (klik her)
Bilag 4 – Høringssvar (klik her)