DOS symposium: ”Nationale kliniske retningslinjer (NKR) for håndledsnære underarmsbrud”

Onsdag den 22. oktober 2014
Kl. 11.00 – 12.00
lokale: Casino Ballroom

11.00 Introduktion
Hvorfor dagens symposium, hvorfor NKR om håndled. Kommer der fremadrettet flere NKR, hvor andre skal deltage i lignende arbejdsgrupper. v/ Peter Frandsen, Sundhedsstyrelsen

11.05 Præmissen
Præmissen for NKR – processen v/Camilla Ryge, Gentofte Hospital

11.15 Den konkrete gruppe
Oplæg om arbejdet i ”Den konkrete arbejdsgruppe” Hvordan blev arbejdet grebet an, hvilke spørgsmål blev besvaret, hvordan var processen?
v/Nanna Salling og Thomas Andreassen Dansk Ortopædisk Traumeselskab

11.30 Output
Hvad er anbefalingen? Konklusion på den konkrete NKR. De fremtidige anbefalinger?
v/Camilla Ryge, Gentofte Hospital

11.45 Konklusion/afrunding
Afrunding vedr. fremtidigt perspektiv. Hvad sker der med denne NKR? Skal den godkendes på Generalforsamlingen? Kommer der flere NKR i fremtiden?
v/Claus Munk Jensen, formand for kvalitesudvalget

11.55 Afslutning
v/Frank Damborg, chairman