Rejselegat til USA

Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Legatet for 2021 er på ca. 9.000 $, kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse eller ph.d.-studium inden for ortopædkirurgi. Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde kortfattet curriculum vitae, rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. Vedlæg evt. brev fra den institution, du ønsker at besøge. Legatet gives til studieophold (ikke kongresser). Udbetales ca. 1. juli 2021

Ansøgning, som skal være modtaget senest 15. februar 2021, bedes fremsendt på mail til Fie Tillie Schlippe – fie.tillie.schlippe@regionh.dk – telefon 3862 6774.

På bestyrelsens vegne Anders Troelsen  og Thomas Baad-Hansen