FESSH i København 2018 – en lang proces

23th Federation of European Societies for Surgery of the Hand  blev afholdt den 13. Juni – 16.juni sidste år I Tivolis Kongrescenter.Efter 6 års arbejde i organisationskomiteen blev arrangementet afholdt med 2005 deltagere fra 67 lande fra hele verden.

Kongressen var primært rettet mod håndkirurgiske læger men der var også deltagelse af sygeplejersker og terapeuter samt repræsentanter fra industrien med i alt 56 udstillere. Af de 1123 tilmeldte abstracts blev 359 antaget til mundtlig præsentation, fordelt over 95 sessioner i 5 sale, og 676 blev antaget til posterpræsentation. Det videnskabelige program fokuserede blandt andet  på finger-og håndskader, behandling af nerveskader, herunder plexus brachialisskader og tetraplegi samt reuma- og alloplastikkirurgi. En særlig session var udset til håndledsartroskopi i EWAS’ regi. De seneste forskningstiltag inden for håndkirurgien blev fremlagt.

Tivolis Kongrescenter fungerede godt og med en god logistik. E-poster funktionerne var gode, men lidt flere stationer havde været fint. Et overskud fra kongressen skal gå til fremadrettet at støtte og fremme håndkirurgien i Danmark.

 

            Michel Boeckstyns , Lars Vadstrup, Camilla Ryge, Pernille Leicht,

                                   Robert Gvozdenovic, Niels Søe

H.C. Andersens parade under velkomstceremonien vakte begejstring hos de udenlandske deltagere.

 

Auditorierne var fyldt til bristepunktet.