DOS prisen for bedste artikel og bedste PhD afhandling

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris bedste PhD afhandling udgået fra Danmark samt en pris til bedste ortopædkirurgiske artikel publiceret af forskere fra Danmark.

Deadline for ansøgning til begge priser er 1. april.

Artikelprisen:

Artikler publiceret i løbet af de sidste 12 måneder før deadline kan komme i betragtning (1. april i det forgange år til og med 31. marts samme år som deadline). En artiklen regnes for at være publiceret første gange, at den er online (e-pub dato).

Prisen er på 10.000 kr.

Førsteforfatter skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord) samt artikel i pdf format til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD prisen:

Forfatteren skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord), incl. liste over publikationer fra PhD afhandling samt PhD afhandlingen i pdf format  til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD afhandlingen skal ligeledes registreres i DOS afhandlingsdatabase.

Der kan kun ansøges for det år, hvor afhandlingen er forsvaret, og deadline for ansøgningen er 1. april i det efterfølgende år.

Prisen er på 10.000 kr.

 

For begge priser gælder, at man skal være tilstede ved prisuddelingen på DOS Kongressen for at kunne modtage prisen.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i Maj-Juni måned, bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse og der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på arbejdets originalitet, metodologi, mulig betydning for ortopædisk kirurgi og tidskriftets impact factor v.h.a. et scoresystem. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.