DOS ønsker god jul og godt nytår

Julen og nytåret er lige om hjørnet og den nye DOS bestyrelse er gået i gang med arbejdet efter en meget vellykket kongres.

Vores kongres, som vi kender den, er under pres fra vore arbejdsgivere, vi oplever at flere medlemmer end tidligere bliver forhindret i at deltage på kongressen på grund af krav om øget effektivitet på afdelingerne. Det har ført til forslag om at sammenlægge DOS kongressen med andre kongresser, f.eks. DASAIM og andre kirurgiske kongresser. DOS bestyrelsen er villige til at se på disse muligheder, men vi er ikke villige til at gøre det ensidigt, vi vil ikke ændre på vores gode kongres uden at vores arbejdsgivere også forpligter sig, så foreløbig holder vi fast i det nuværende koncept.

DOS bestyrelsen skal også se nærmere på hvordan vi bedst kan fremme efter- og videreuddannelse. Vi har i en årrække haft DOS Uddannelsesdag som en af de vigtigste uddannelsesaktiviteter og Uddannelsesudvalget har gjort en stort og flot arbejde med at arrangere Uddannelsesdagen, desværre har tilslutningen fra medlemmerne været skuffende lille, som bestyrelsen har konstateret ved selvsyn og det er derfor at vi tidligere på året valgte at bruge midler og ressourcer fra uddannelsesdagen på en anden måde. Bestyrelsen mødes med Uddannelsesudvalget på internatmødet i januar for at diskutere hvordan vi bedst bruger midler og ressourcer fra uddannelsesdagen til at fremme uddannelsen for DOS medlemmer.

Vi skal også have en ny strategiplan, vi har arbejdet med den nuværende strategiplan siden 2011, med en grundig revision i 2014, men allerede nu er de fleste af strategiplanens punkter blevet opfyldt, så vi har besluttet at vi starter fra bunden og laver en helt ny strategiplan, med startskud på internatmødet i januar.

Så der er heldigvis mange spændende opgaver til DOS i 2017, og jeg vil gerne ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår

 

Venlig hilsen

Morten Schultz Larsen

Formand