Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har udarbejdet anbefalinger for forebyggelse og behandling af tromboser og blødning hos COVID-19 patienter og har bedt om, at retningslinjen rundsendes til LVS’ medlemsselskaber til venlig orientering.

Den kan ses her:

https://www.dsth.dk/pdf/COVID-19-retningslinje-web.pdf

Retningslinjen opdateres løbende og kan findes på DSTH´s hjemmeside www.dsth.dk.