Hjerteforeningen støtter videnskabelig forskning med 25 mill.

Der kan søges støtte til alle typer forskningsprojekter, som omhandler forskning i hjerte-kar-sygdomme. Hjerteforeningen har i år fortsat særligt fokus på temaerne Hjertestop samt Kvinder og Hjerte-kar-sygdom.

Se mere her >>

Kan man bare ibrugtage nye implantater på sin afdeling? Se Sundhedsstyrelsens samt DOSs vejledning her

Sundhedsstyrelsen har med “Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater” pr. december 2013 beskrevet et regelsæt for ibrugtagning af nye eller kendte implantattyper.

Vejledningen understreger, at et implantat ikke må ikke tages i brug i den kliniske enhed, før der er foretaget en faglig afvejning og vurdering af, om implantatet er egnet til den påtænkte behandling i den pågældende kliniske enhed. Nærmere beskrivelse af vejledningen findes her.

Det er den ledende overlæge, der har det faglige ansvar for ibrugtagning af nye implantattyper.

Kvalitetsudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes i forbindelse med ibrugtagning af et nyt implantat.

Skabelonen har ses her.

Symposieforslag til Kongressen 2016 indsendes til Videnskabeligt udvalg (scientific@ortopaedi.dk) inden 1 januar.

Målgruppe

DOS medlemmer og andre kongresdeltagere. Deltagelse er gratis.

Tidsramme

Symposiet afholdes under DOS Kongressen og må vare 1-1½ time.

Program

Fagområder, interessegrupper eller DOS udvalg indsender symposieforslag tilVidenskabeligt udvalg (VU), der prioriterer indkomne forslag til godkendelse i Bestyrelsen. Deadline for indsendelse af symposieforslag er 31/12 året før symposiet ønskes afholdt. Der afgives svar senest 1. februar.

Det faglige indhold varetages af indstiller, som skal udarbejde program og budget for symposiet. Udkast til program inklusiv budget indsendes til godkendelse i VU. Emner for symposier bør fortrinsvis være af mere almen bred interesse, og de kan udmærket afvikles i fællesskab mellem flere fagområder, interessegrupper eller udvalg. Symposieformen kan også anvendes til orientering og/eller diskussion om større aktuelle emner fra DOS Bestyrelsen eller udvalg.

Økonomi

DOS afholder udgifterne, som maksimalt må beløbe sig til 15.000 kr. VU skal forhåndsgodkende budgettet. Undtagelsesvis kan beløbsrammen overskrides, i givet fald skal DOS Bestyrelsen give en forhåndsaccept.

Beløbet dækker udgifter til undervisere, transport og eventuel forplejning. Som hovedregel dækkes transportudgifter ikke til selskabets egne medlemmer. Der kan undtagelsesvis gives mindre erkendelighed til indlægsholdere, som ikke er medlemmer af selskabet.

Annoncering

Symposier annonceres på DOS hjemmeside og i DOS bulletin.

Bestyrelsen

Dansk Ortopædisk Selskab

Husk at du på vores hjemmeside kan finde materiale fra mange af dette års DOS symposier.

Hold symposium på DOS kongressen 2016!!

Symposieforslag til Kongressen 2016 indsendes til Videnskabeligt udvalg (scientific@ortopaedi.dk) inden 1 januar 2016. Søg nærmere information i vores symposium manual.

Vær endvidere opmærksom på de gode muligheder for støtte til symposier, der findes i EFORT Fora programme 2016.

Klik her for mere information vedr. støtte fra EFORT:
Beskrivelse af EFORT Fora programmet
Guidelines
Ansøgningsskema
Programskabelon

DOS Symposier

I forbindelse med DOS kongressen afholdes DOS-symposier, der planlægges af fagområderne, interessegrupper eller af udvalg under DOS. Bestyrelsen har lavet en manual til disse symposier.

Tidligere DOS Symposier

2015

“Patient reported outcome measures “PROMs” – hvad skal vi med det?”
Videnskabeligt Udvalg
– “Hvad er en PROM?”:Powerpoint præsentation
Foredragsvideoer

2015

“Introduktionsstilling i ortopædkirurgi”
Uddannelsesudvalget
Uddannelsessymposium
Rekruttering til introduktionsstilling
Introuddannelsen
Den gode introduktionsstilling
Den gode uddannelsesuge

2015

“Patientinddragelse”
Kvalitetsudvalget

2014

“Nationale kliniske retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud”
Kvalitetsudvalget
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2014

“Klinisk dokumentation og indførelse af nye implantater”
Kvalitetsudvalget

2014

“Orthopaedic Infections in Denmark – Status and Perspectives”

2014

“Ortopædkirurgisk uddannelse: et blik ind i fremtiden”
Uddannelsessymposium, Uddannelsesudvalget DOS

2014

“Power og sample size estimering”
Forskningssymposium, Videnskabeligt Udvalg DOS

2013

“Fase IV målbeskrivelserne: Hvor langt er vi kommet? ”
Uddannelsesudvalget

2013

“Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser”
Kvalitetsudvalget

2013

“Colles frakturer”
Dansk Håndkirurgisk Selskab

2012

“Fodproblemer hos patienter med diabetes”
Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab

2012

“Afspejler vores kliniske praksis den bedste nuværende evidens?”
Søren Overgaard, Henrik Malchau, Martin Lind, Mikkel Andersen (DOS)

2011

“Den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien”
Bispebjerg Hospital, Aarhus Sygehus, Hvidovre Hospital (DOS)

2011

“Knogletumorer”
Dansk Sarkom Gruppe

2010

“Chronic low back pain and choice of treatment”
Interessegruppen for Rygkirurgi

2010

“Treatment of the Periprosthetic Hip Fracture”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2009

“10 års jubillæumssymposium, SAKS”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2009

“Registerbaserede studier versus randomiserede kliniske studier: Styrker og svagheder”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi

2008

“Specialeplanlægning – proces og status”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Hoveduddannelsesstilling i ortopædisk kirurgi – nye tider”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Albuenære frakture hos børn”
Dansk Børneortopædisk Selskab

2007

“Referenceprogram for hoftefrakturer”
Dansk Ortopædisk Selskab

2007

“Patello-femoral instabilitet”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2006

“Den nye specialeplanlægning”
Dansk Ortopædisk Selskab