Behandling af distale metafysære radiusfrakturer hos børn

Louise Klingenberg (DPOS)
Peter Buxbom (DPOS)

Læs KKR (klik her)

Bilag 1 – Søgestrategi og flowskema (klik her)
Bilag 2 – SoF (klik her)