Beckett-Fonden

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr.
 
Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker over 65 år. Disse emnebegrænsninger gælder kun ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige formål. 
 
Se i øvrigt særligt om ansøgninger til lægevidenskabelige formål under afsnittet “Sådan søger du” på http://www.beckett-fonden.dk/ 
 
I forbindelse med lægevidenskabelige ansøgninger støtter Fonden ikke: 

  • Kongresdeltagelse
  • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
  • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
  • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
  • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
  • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
  • Andre fonde
  • Administrationsudgifter, overhead og lignende