Indlæg af Thomas Jakobsen

DOS prisen for bedste artikel og bedste PhD afhandling

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris bedste PhD afhandling udgået fra Danmark samt en pris til bedste ortopædkirurgiske artikel publiceret af forskere fra Danmark. Deadline for ansøgning til begge priser er 1. april. Artikelprisen: Artikler publiceret i løbet af de sidste 12 måneder før deadline kan komme i betragtning (1. […]

DOS referater

Husk at du altid kan se referaterne fra alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden. Der er f.eks lige blevet tilføjet et referat fra både UDDU og VU: UDDU referater KU referater VU referater

NKR om delir

NKR: Forebyggelse og behandling af delir Sundhedsstyrelsen af december 2016 udgivet en national klinisk retningslinje om delir. Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir. Retningslinjen anbefaler at sætte større fokus på at nedsætte risikoen for delir. Retningslinjen anbefaler blandt andet at hjælpe patienter til at komme op og røre sig, […]

DOS ønsker god jul og godt nytår

Julen og nytåret er lige om hjørnet og den nye DOS bestyrelse er gået i gang med arbejdet efter en meget vellykket kongres. Vores kongres, som vi kender den, er under pres fra vore arbejdsgivere, vi oplever at flere medlemmer end tidligere bliver forhindret i at deltage på kongressen på grund af krav om øget […]

NKR om nakkesmerter

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne. Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, […]

UDDU referater

Husk at du altid kan se referater fra både DOS bestyrelsesmøder og alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden. Der er netop tilføjet to referater fra UDDU møder til hjemmesiden. DU har se dem her

DOS Kongressen 2016 – Tak

DOS Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagere til dette års DOS Kongres for at være med til at skabe 3 fantastiske dage. Vi havde en kongres med ca. 200 abstracts, 4 symposier, mange DOS forelæsninger, DOS Best paper, en flot udstilling ved industrien, 600 deltagere og meget mere. DOS Fonden uddelte over 280.000 kr. i […]