FORTE SUMMER SCHOOL og EBOT eksamen

DOS har valgt at sponsorere deltagelse i FORTE Summer School 2016 og efterfølgende EBOT eksamen for en hoveduddannelseslæge i ortopædkirurgi.

Program

www.ebotexam.org

Federation of Orthopaedics and Traumatology Trainees in Europe (FORTE) afholder sommeren 2016 det første kursus orienteret mod EBOT eksamen.

DOS vil derfor støtte deltagelse for en hoveduddannelseslæge, som efterfølgende vil tage den europæiske speciallæge eksamen i ortopædkirurgi (EBOT).

DOS vil dække omkostninger til:

·      Kursusafgift samt rejse- og hotel-udgifter for FORTE Summer School 2016 .

·      Afgift samt rejse- og hotel-udgifter i forbindelse med deltagelse i EBOT eksamen 2016 eller 2017.

Ansøgning med CV samt detaljeret budget skal sendes til:

office@ortopaedi.dk

Deadline er 1. maj 2016.

Alle ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i DOS medio maj 2016.