General forsamling i DOS

Torsdag den 22. oktober 2015
15:00 – 17:00
lokale: Stockholm/Copenhagen/ Helsinki/Oslo

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger
a. Videnskabeligt Udvalg
b. Kvalitetsudvalget
c. Uddannelsesudvalget

4. Kassererens beretning
i. Regnskab
ii. Kontingent
iii. DOS Fonden

5. Valg til bestyrelse og udvalg
i. Valg af kasserer: Henrik Palm afgår efter ønske, bestyrelsen indstiller Marie Fridberg.
ii. Valg af 2 medlemmer til Videnskabeligt Udvalg: Martin Lind afgår efter tur, ønsker ikke genvalg. Anders Troelsen afgår efter ønske. Der skal således vælges 2 medlemmer.
iii. Formand for VU, Ole Rahbek. er på valg og ønsker genvalg, og bestyrelsen indstiller til genvalg.

6. Godkendelse af Korte Kliniske Retningslinjer

7. Indstilling af Peter Frandsen til æresmedlem. 44 · DOS Bulletin

8. Fri til DOS arbejde

9. Evt.

Valgregler i henhold til selskabets vedtægter:

§ 5: Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalforsamlingens begyndelse.

§ 13 Forslag til valg af medlemmer af Uddannelsesudvalget og Videnskabeligt Udvalg skal være Selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab