Patientinddragelse

Torsdag den 22. oktober 2015
13:00 – 14:30
lokale: Casino Ballroom

13:00 – 13:05 Velkomst v/Claus Munk Jensen, overlæge, formand for KU

13:05 – 13:25 ”Min behandling – en fælles beslutning” v/Rasmus Nielsen, 1.reservelæge

13:25 – 13:35 Hvordan kan patientinddragelse objektiveres? Option score v/Thomas Lind, overlæge

13:35 – 13:50 Kan PROMs forbedre patientinddragelsen? v/Anders Odgaard, overlæge

13:50 – 14:10 Erfaringer fra ”Brugerinddragende hospital” v/Kirsten Lomborg, professor mso. patientinvolvering Århus Universitets Hospital

14:10 – 14:20 ”Gigtforeningens syn på brugerinddragelse” v/Connie Ziegler, projektleder, Gigtforeningen

14:20 – 14:30 Opsamling v/Claus Munk Jensen, overlæge og formand for KU

Claus Munk Jensen Overlæge,
Formand for Kvalitetsudvalget