Generalforsamling i DOS

Torsdag, den 23. oktober
Kl. 15.00 – 17.00
Lokaler: Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger
a. Videnskabeligt Udvalg
b. Kvalitetsudvalget
c. Uddannelsesudvalget

4. Kassererens beretning
i. Regnskab
ii. Kontingent
iii. DOS Fonden

5. Valg til bestyrelse og udvalg
i. Valg af Formand: Søren Overgaard afgår og kan ikke genvælges, bestyrelsen indstiller Klaus Hindsø
ii. Valg af næstformand: Klaus Hindsø afgår, og kan ikke genvælges, bestyrelsen indstiller overlæge Morten Schultz Larsen
iii. Valg af redaktør: Steen Lund Jensen afgår efter ønske, bestyrelsen indstiller Thomas Jacobsen, (Viborg)
iv Valg af 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget: Steen Olesen afgår efter ønske, Michael Brix er på valg og ønsker ikke genvalg, hvorfor der skal vælges 2 nye speciallæger. Naja Bjørslev er på valg som yngre læge repræsentant, ønsker ikke genvalg, og der skal derfor vælges en ny yngre læge.

6. Strategiplan

7. Habilitetserklæringer for bestyrelsesmedlemmer.

8. Godkendelse af Korte Kliniske Retningslinjer:
i. Klavikelfrakturer (Michel Brix)
ii. Distale humerusfrakturer (Janne Ovesen)

9. Evt.

Valgregler i henhold til selskabets vedtægter:


§ 6
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalforsamlingens begyndelse.

§ 13
Forslag til valg af medlemmer af Uddannelsesudvalget skal være Selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen
Dansk Ortopædisk Selskab