DOS symposium: ”Power og sample size estimering”

Torsdag d. 23. oktober 2014
Kl. 08.30 – 09.30
lokale:Helsinki/Oslo

08.30 - 08.55

Erfaringer fra egen forskning – “med og uden hjælp fra statistikeren”

Hvad vil tidsskrifterne have (om at følge guidelines)

Gode og dårlige eksempler fra den ortopædkirurgiske litteratur

v/Peter Frandsen, Editorial Board, Acta Orthopaedica

08.55 - 09.15

Teoretisk gennemgang (hvorfor og hvordan til forskellige typer af studier)

De almindeligste faldgrupper og misforståelser

Tolkning af estimaterne – ”hvad er det ortopædkirurgen ikke forstår?”

v/statistiker Steen Ladelund, leder af statistikfunktionen, Hvidovre Hospital

09.15 - 09.30

Spørgsmål og diskussion