Abstracts 2014 - page 9

DOS Kongressen 2014 ·
9
Dagsprogram
Torsdag 24. oktober 2013
Lokale
09:00 – 10:30
DOS Symposium:
Reykjavik
”Nationale kliniske retningslinjer
for udvalgte skulderlidelser”
Session 3
(Knee)
Stockholm/Copenhagen
Session 4 (
Trauma 1)
Helsinki/Oslo
10:30 – 11:00
Kaffe i udstillingen
11:00 – 12:00
DOS Honorary Lecture:
Reykjavik
Flemming Bro
“Implementering af ny viden og
kliniske retningslinjer”
DOS Symposium:
Stockholm/Copenhagen
”Fase IV målbeskrivelserne
– hvor langt er vi kommet?”
Session 5
(Experimentel)
Helsinki/Oslo
12:00 – 12:30
Frokost i udstillingen
12:30 – 13:00
Frokostsymposium:
Arthrex A/S:
Stockholm/
Copenhagen
”Graftlink ACL Reconstruction
using The Flipcutter Technique:
Pearls and early results”
DOS Kongres en 2014 ·
17
3
4
08:00 - 09:30
DOS Sympos um (infektion):
Reykjavik
“Orthopaedic Infections in
Denmark. Status and perspectives”
08:30 - 09:30
DOS Symposium (uddannelse):
Stockholm/Copenhagen
“Ort pædki urgisk uddannelse:
Et blik ind i fremtiden”
08:30 - 09:30
DOS Symposium (forskning):
Helsinki/Oslo
“Power og sample siz estimering”
09:30 - 10 30
Session 4
(Foot/ankle)
Reykjavik
Session 5
(Shoulder/elbow)
Stockholm/Copenhagen
Ses ion 6
(Tumor)
Helsinki/Oslo
10:30 - 11:00
Kaffe i udstillingen
11:00 - 12:00
DOS Honorary Lecture:
Stockholm/Copenhagen
v/pr fessor Ove Fur es
Helsinki/Oslo
“The influence of learning
curve on clinical outcome”
12:00 - 13:00
Frokost i udstillingen
12:15 - 12:45
Frokostsym osium:
Casino Ballroom
Arthrex A/S:
Priv.-Doz. Dr. Dr. Phil. Max J. Kääb
“Rotator cuff reconstruction:
bridging gaps”
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...249
Powered by FlippingBook