Abstracts 2014 - page 8

8
· DOS Abstracts
Lokale:
14:30 – 15:00
Kaffe i udstillingen
15:00 – 17.30
Møde i fagområderne (fortsat) samt:
Ryginteressegruppen
Executive
Skulder/albueselskabet
Lillebror
17:30 – 18.30
Velkomst og Posterwalk
Capital Foyer
18:00 – 21:00
Danske Ortopæders Organisation (DOO) Directors
18.30 – 20:30
YODA
Holdes i Islands
Brygges Kulturhus
3 0 - 4:3
Møde fagområderne
Fagområde:
Lokale:
Fod/ankelselskabet
Lillebror
Dansk S l kab for Håndkirurgi
Stockholm
Dansk Ortopædi Traumeselskab
R ykjavik
DSHK
Casino Ballroom
Børneortopædisk S lskab
Directors
Dansk selskab for skulder– og albuekirurgi Oslo
Ortopædisk Onkologi/knogle-
og bløddelstumorer
Chairmans
SAKS
Helsinki
Ledende overlæger
2620 (26.etage)
14:30 - 15:00
Kaffe i udstillingen
15:00 - 17 30
Møde i fagområderne (fortsat) samt:
Ryginteressegruppen
Copenhagen
17:30 - 18 30
Velkomst og Posterwalk
Capital Foyer
18:00 - ?
Danske Ortopæders Organisation
Chairmans
18:30 - 19:30
Arbejdsgruppen for danske infektions-
Interesserede Ortopædkirurger
Helsinki
18 30 - 20:00
YODA
Holdes i Islands
Brygges
Kulturhus
DOS Kongressen 2014 ·
13
Dagsprogram
Onsdag d. 22. oktober 2014
Lokale:
09 0
Session 1
(Hip)
Reykjavik
09 - 0 .
Session 2
(Sports rauma)
Stockholm/
Copenhagen
09:00 - 10:30
Session 3
(Hand/wrist)
Helsinki/Oslo
09:00 - 10:30
OS Symposium:
Casino Ballr om
”Klinisk dokum ntation og
indførelse af ny implantater
10:30 - 11:00
Kaffe i udsti lingen
1 0 2
Post rses ion I
Reykjavik
Postersession II
Stockholm/Copenhagen
Post rsession III
Helsinki/Oslo
11:00 - 12:00
DOS Symposium:
Casino Ballroom
Nati nale Kliniske Retningslinjer
Håndledsnære underarmsbrud
12:00 - 13:00
Frokost i udstillingen
12:15 - 12:45
Froko tsymposium:
Casino Ballroom
Össur
Dr. Kristleifur Kristjánsson
“Ensuring results after cartilage
injuries in the knee”
, fortsat
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...249
Powered by FlippingBook