Abstracts 2014 - page 2

2
· DOS Abstracts
Udgiver
Dansk Ortopædisk Selskab
Lyngskrænten 17
2840 Holte
Ansvarshavende redaktør
Steen Lund Jensen
E-mail:
Sekretariatsleder
Gitte Eggers
Web-page
Redaktion og annoncer
Sekretariatsleder
Gitte Eggers
Lyngskrænten 17
2840 Holte
E-mail:
Næste BULLETIN
Deadline:
uge 32, 07.08.2015
Udkommer: uge 39, 28.09.2015
Layout & Tryk
Kandrups Bogtrykkeri
Tlf. 3543 6000
E-mail:
Betingelser for optagelse i DOS
Alle læger med dansk autorisation
kan optages i Dansk Ortopædisk
Selskab.
Anmodning om indmeldelse i DOS
kan kun ske via hjemmesiden:
Aktiver linket ”Bliv medlem” og
udfyld ansøgningen sammen med
oplysninger om personlige data.
DOS Bestyrelse
Se hele bestyrelsen side 249.
ISSN 0902-8633
DOS Bulletin
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...249
Powered by FlippingBook