Generalforsamling i DOS

Torsdag d. 24. oktober 2013 kl. 15:30 - 17:30
lokaler: Stockholm/Copenhagen/Helsinki/Oslo

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. DOS politik for introduktion af nye behandlinger, implantater og medicinsk udstyr

4. Forslag til vedtægtsændringer

5. Udvalgsberetninger
a) Videnskabeligt udvalg
b) Kvalitetsudvalget
c) Uddannelsesudvalget
d) NOF
e) EFORT
f) Kort orientering fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg - I) DRG udvalget
g) Beretning fra Fagområderne

6. Valg til bestyrelse og udvalg
I. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
a) Formand for kvalitetsudvalget (KU)
b) Redaktør
c) Kasserer
d) Formand for Uddannelsesudvalget

II. Valg til Videnskabeligt udvalg.

7. Forslag til skabelon for Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

8. Kassererens beretning
I. Regnskab
II. Kontingent 2014 – 2015
III. DOS-Fonden

9. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond
I. Uddelinger

10. Eventuelt