Snarlige aktiviteter
08-02-2016 - 10-02-2016
Børneortopædi

24-02-2016 - 26-02-2016
19. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

29-02-2016 - 04-03-2016
Idrætsmedicinsk Diplomkursus Trin 1

Hvad er Ortopædi?

Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i behandlingen af medfødte, traumatologiske, udviklingsbetingede, degenerative, infektiøse og neoplastiske lidelser i bevægeapparatet. Herudover spiller den ortopædkirurgiske speciallæge en central rolle ved behandling af den svært tilskadekomne patient. Læs mere om ortopædi >>