TRIN 1 KURSUS FRA DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

Læger med interesse i idrætsmedicin, læger der ønsker at blive bedre til undersøgelsesteknik, læger der ønsker at fordybe sig i bevægeapparatets problemstillinger, og læger der ønsker at lære at blive bedre til at se sammenhængen i kroppen ift. skader. Alle typer af læger er velkomne.

Se mere om kurset her.