Endoprotesekirurgi

Kursets navn:            Endoprotesekirurgi

Dato for kursus:       16 – 18. januar 2017

Sted:                            Aalborg Universitets Hospital

Delkursusleder:        Mogens Berg Laursen

Email:                         mogens.berg.laursen@rn.dk

Undervisningsmateriale