DOS Symposier

I forbindelse med DOS kongressen afholdes DOS-symposier, der planlægges af fagområderne, interessegrupper eller af udvalg under DOS. Bestyrelsen har lavet en manual til disse symposier.

Tidligere DOS Symposier

2016

“Studiedesigns – muligheder, styrker og svagheder”
Videnskabeligt Udvalg
– “Retrospektiv og prospektiv Kohorte, Klaus Hindsø” (Se præsentation)
– “Guidelines og tilladelse, Jeanette Ø Penny” (Se præsentation)

2016

“DOS Jubilæums Symposium i Børneortopædi – Børnefrakturer”
Dansk Børneortopædisk Selskab
– “Børneknogler generelt, Klaus Hindsø” (Se præsentation)

2016

“Test og kompetencevurdering af den kommende speciallæge”
Uddannelsesudvalget
– ” Hvordan evaluerer vi i dag? (Claus Möger)
– Referat

2016

“NKR Menisklidelser”
Kvalitetsudvalget
– “Principper for udarbejdelsen af NKR, Camilla Ryge” (Se præsentation)
– “De vigtigste konklusioner i hverdagen, Michael Krogsgaard” (Se præsentation)
– “Den praktiserende læges rolle, Claus Munk” (Se præsentation)
– “Konklusioner fra radiologen, Trine Torfing” (Se præsentation)

2015

“Patient reported outcome measures “PROMs” – hvad skal vi med det?”
Videnskabeligt Udvalg
– “Hvad er en PROM?”:Powerpoint præsentation
Foredragsvideoer

2015

“Introduktionsstilling i ortopædkirurgi”
Uddannelsesudvalget
Uddannelsessymposium
Rekruttering til introduktionsstilling
Introuddannelsen
Den gode introduktionsstilling
Den gode uddannelsesuge

2015

“Patientinddragelse”
Kvalitetsudvalget

2014

“Nationale kliniske retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud”
Kvalitetsudvalget
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2014

“Klinisk dokumentation og indførelse af nye implantater”
Kvalitetsudvalget

2014

“Orthopaedic Infections in Denmark – Status and Perspectives”

2014

“Ortopædkirurgisk uddannelse: et blik ind i fremtiden”
Uddannelsessymposium, Uddannelsesudvalget DOS

2014

“Power og sample size estimering”
Forskningssymposium, Videnskabeligt Udvalg DOS

2013

“Fase IV målbeskrivelserne: Hvor langt er vi kommet? ”
Uddannelsesudvalget

2013

“Nationale kliniske retningslinjer for udvalgte skulderlidelser”
Kvalitetsudvalget

2013

“Colles frakturer”
Dansk Håndkirurgisk Selskab

2012

“Fodproblemer hos patienter med diabetes”
Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab

2012

“Afspejler vores kliniske praksis den bedste nuværende evidens?”
Søren Overgaard, Henrik Malchau, Martin Lind, Mikkel Andersen (DOS)

2011

“Den ældre medicinske patient i ortopædkirurgien”
Bispebjerg Hospital, Aarhus Sygehus, Hvidovre Hospital (DOS)

2011

“Knogletumorer”
Dansk Sarkom Gruppe

2010

“Chronic low back pain and choice of treatment”
Interessegruppen for Rygkirurgi

2010

“Treatment of the Periprosthetic Hip Fracture”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi
Dansk Ortopædisk Traumeselskab

2009

“10 års jubillæumssymposium, SAKS”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2009

“Registerbaserede studier versus randomiserede kliniske studier: Styrker og svagheder”
Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastisk Kirurgi

2008

“Specialeplanlægning – proces og status”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Hoveduddannelsesstilling i ortopædisk kirurgi – nye tider”
Dansk Ortopædisk Selskab

2008

“Albuenære frakture hos børn”
Dansk Børneortopædisk Selskab

2007

“Referenceprogram for hoftefrakturer”
Dansk Ortopædisk Selskab

2007

“Patello-femoral instabilitet”
Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

2006

“Den nye specialeplanlægning”
Dansk Ortopædisk Selskab